Svensen, Knut II "den helige"
1043-1086

Knut II "den helige" Svensen. Ansedel Born 1043 in Danmark. Died 1086-07-10 in Odense. Kung av Danmark. f Sven II Estridsen. Ansedel Born 1020 in Danmark. Died 1074 in Søderup, Danmark. Kung av Danmark. ff Ulf Torkilsson av Skåne. Ansedel Born about 993. Died 1026-12-25. Jarl av Skåne. fff Torkel Styrbjörnsson. Ansedel Born about 960. Died about 1000. Skånsk prins. ffff Styrbjörn (den starke) Oolfsson. Ansedel Born about 903. Died about 983. Vikingahövding i Jomsborg, Danmark 984-995.
fffm Tyra av Danmark. Ansedel Born about 936 in Jomsborg, Danmark. Died 1000-09-18 in Ringerike, Buskerud Fylke. Hertiginna i Polen, vikingahustru i Danmark och drottning i Norge.
ffm Sigrid Sparkling. Ansedel Born 971. Died 997.  
 
fm Estrid Svensdotter av Danmark. Ansedel Born 997 in Danmark. Died 1074-05-09. fmf Sven Tveskägg. Ansedel Born 960. Died 1014-02-02 in Gainsborough, England. Kung av Danmark, Norge och England. fmff Harald Blåtand Gormsson. Ansedel Born 918. Died 987-11-01 in Jomsborg, Danmark. Kung av Danmark, Norge och England.
fmfm Gunhild (Gyrid) Olofsdotter. Ansedel Born about 905 in Jylland. Died about 987 in Jomsborg, Danmark. Drottning av Danmark, Norge och England.
fmm Gunhild av Polen. Ansedel Born 960 in Polen. Died 1014 in Danmark. Drottning av Danmark, Norge och England. fmmf Miesko I av Polen. Ansedel Died 992-05-25. Furste.
fmmm Dubrawka av Böhmen. Ansedel Born 925 in Tjeckien. Died 977.
m Elizabeth Jaroslava av Kiev. Ansedel Born 1032 in Ukraina. mf Jaroslav "den vise" av Kiev. Ansedel Born 978 in Ryssland. Died 1054. Storfurste i Kiev, Ryssland. mff Vladimir den store av Kiev. Ansedel Born about 956 in Kiev, Ukraina. Died 1015-07-15 in Kiev, Ukraina. Kung i Novgorod (Holmgård) 970-977 och furste i Rus 980-1015. mfff Svjatoslav av Kiev. Ansedel Born about 942 in Kiev, Ukraina. Died 972 in Kiev, Ukraina. Furste i Kiev (Konugård), Ryssland 962 - 972.
mffm N.N Malusha. Ansedel Born about 940. Died after 956 in Kiev, Ukraina.
mfm Ragnhed Ragnvaldsdotter. Ansedel Born about 963 in Västergötland, Svitjod. Died about 1002 in Aldeigjuborg, Ryssland. Furstinna i Novgorod (Holmgård) och Kiev (Konugård), Ukraina, (Livland). mfmf Ragnvald Ulfsson. Ansedel Born about 948 in Skara. Died about 1020 in Aldeigjuborg, Ryssland. Jarl i Västergötland och Aldeigjuborg (Ladoga), Ryssland.
mfmm Ingeborg Tryggvasdotter. Ansedel Born about 945 in Ringerike, Buskerud Fylke. Died before 1019 in Västergötland, Svitjod. Jarlhustru i Aldeigjuborg, Ryssland.
mm Ingegerd "heliga Anna av Novgorod" Olofsdotter. Ansedel Born 1000. Died 1050-02-10 in Ryssland, Kiev, Vyšhorod. Storfurstinna i Kiev (Gårdarike), nunna och Sveriges första helgon. mmf Olof Skötkonung Eriksson. Ansedel Born 980. Died 1022 in Husaby kyrka, Husaby (R). Kung av Sverige ca 995-1022. mmff Erik Segersäll. Ansedel Born 930 in Gamla Uppsala (C). Died 994 in Husaby kyrka, Husaby (R). Kung av Sverige ca 970-995.
mmfm Sigrid Storråda. Ansedel Died 1000. Drottning i Sverige och Danmark.
mmm Estrid av Mecklenburg. Ansedel Born 985 in Mecklenburg, Tyskland. Died 1032 in Skara Husaby, Västergötland. Drottning av Sverige.  
 

Biografi
Kung av Danmark. Born 1043 in Danmark. Died 1086-07-10 in Odense. Buried in St Knuds kyrka, Danmark. Knut är i Sverige 1080 då dödsbudet når honom, att Danmarks kung Harald Hen är död. Han skyndar hem och väljs på Isöre till ny dansk konung.

Den vid kungavalet 1074 ratade kungasonen Knut (den helige) företar ett plundringståg mot England men vänder snart hemåt.

Den norske kungen Olav Kyrre sänder 60 vikingaskepp att ansluta sig till Knut II:s stora englandsflotta i Limfjorden.

1085 planerar Knut II, mot stormännens tycke, ett krigståg mot England och samlar en stor flotta i Limfjorden. Kungen uppehåller sig dock i Sönderjylland hela sommaren och flottan kommer inte iväg. Till sist sänds Knuts bror Oluf till kungen för att han ska ge klartecken till avfärd. Oluf fängslas och sänds som fånge till Flandern. Flottan upplöses.

1086 - kung Knut II utfärdar orättvisa lagar och det blir uppror. Kungen och hans bror Benedikt tar med hirden skydd i S:t Albani kyrka i Odense men mördas framför altaret. Knut begravs i kyrkan och blir år 1101 helgonförklarad av påven Urban II.

Efter mordet på kung Knut II i Danmark 1086, för kungens bror Erik Ejegod hans två döttrar i säkerhet till Inge d.ä. i Sverige. Dessa blir snart bortgifta med de svenska stormännen Erik och Folke "den tjocke". Knut var kung år 1080-1086. Han bedömms olika i källorna; ett parti prisar honom som idealhärskare, ett annat berättar endast om hans övergrepp. Säkert är att han med kraft hävdade kungamakten och skänkte stora jordegendommar till Lunds domkyrka. Stödd på kyrkan utfärdade han egna lagar och lade nya skatter och avgifter på bönderna. Han förberedde 1085 ett krigståg till England. Knud påtvingade folket en ny skatt kallad "nefgjald", vilket ledde till att de jylländska bönderna gjorde uppror och fördrev honom därifrån. Knud flydde då till Odense, men upphanns av rasande bönder och höggs tillsammans med 17 av sina hirdmän ned framför altaret i S:t Albani kyrka, så krigståget blev aldrig av. Hans nya skatter ledde till ett omhändertagande av en stor mängd gårdar vilka skänkte till prästerskapet i Lund, som underlag för Domkapitlet. År 1085 lade han också grunden till domkyrkan i Lund. En hungersnöd som följde uppfattades som Guds straff för dråpet och Knut började betraktas som helgon. Politiska motiv bidrog till detta. Knut helgonförklarades 1101.

Källa: http://hem1.passagen.se/mjson/loman3.htm, http://hem.passagen.se/tuscany/p8e83b978.html

Gifte och barn
Adele av Flandern. Ansedel
Married
  Karl den god Knutsson av Flandern. Ansedel
  Ingegärd Knutsdotter av Danmark. Ansedel
  Cecilia Knutsdotter av Danmark. Ansedel


     

Produced 2004-12-25 18:04:09 by DISGEN version 8.0c