Magnusson Jarl, Birger
1200-1266

Birger Magnusson Jarl. Ansedel Born 1200 in Bjälbo (E). Died 1266-10-21 in Jävolung. Riksföreståndare, Sveriges Jarl. f Magnus Bengtsson Minnesköld. Ansedel Born 1150 in Bjälbo (E). Died 1208 in Bjälbo (E). Jarl. ff Bengt Folkesson Snivels Jarl av Sverige. Ansedel Born about 1110. Died in Varnhems kloster, Varnhem (R). Jarl. fff Folke "den tjocke" Ingevaldsson. Ansedel Born 1075 in Bjälbo (E). Died about 1145 in Bjälbo (E). Jarl i Östergötland. ffff Ingevald Folkesson. Ansedel
 
ffm Ingegärd Knutsdotter av Danmark. Ansedel Born 1085 in Danmark. Died in Bjälbo (E). Prinsessa av Danmark. ffmf Knut II "den helige" Svensen. Ansedel Born 1043 in Danmark. Died 1086-07-10 in Odense. Kung av Danmark.
ffmm Adele av Flandern. Ansedel Born 1065 in Brandenburg. Died 1115-04-?? in Sicilien. Drottning av Danmark.
fm Sigrid (Ulfhild) Lakman (Björnsdotter). Ansedel Born 1102 in Bjälbo (E). fmf Björn Haraldssen Järnsida. Ansedel Born in Danmark. Died 1134. fmff Harald Eriksen Kejsa. Ansedel Born 1080. Died 1135.
fmfm Ragnhild Magnusdotter. Ansedel
fmm Katarina Ingesdotter. Ansedel Born 1100. Died 1170. Drottning i Sverige 1156-1160. fmmf Inge d ä Stenkilsson. Ansedel Born 1055 in Västergötland. Died 1100. Kung i Sverige ca 1079-1110.
fmmm Helena Blotsven. Ansedel Born 1050. Died 1100.
m Ingrid Ylva Sunesdotter. Ansedel Died 1253 in Bjälbo (E). mf Sune Sik Sverkersson. Ansedel Born 1154 in Västra Tollstad (E). mff Sverker I d ä Colson. Ansedel Died 1156-12-25 in Alvastra (E). Kung av Sverige ca 1130-1156. mfff Ubbe Korn (Col Cornuba). Ansedel Born 1100.
mffm Ingertha Nielsdotter. Ansedel Born 1108.
mfm Ulfhild Håkansdotter Finson. Ansedel Born 1095. Died 1148 in Alvastra kungsgård. Drottning av Sverige. mfmf Håkan Finson av Thjotta. Ansedel Storman.
 
     
 
   
 

Biografi
Riksföreståndare, Sveriges Jarl. Born 1200 in Bjälbo (E). Died 1266-10-21 in Jävolung. Sveriges Jarl 1250-1266. Troligen född på 1200-talets första årtionde. 1250 blir Valdemar Birgersson ny svensk kung. Fadern Birger Jarl blir förmyndare. Birger Jarl sluter avtal med Lübeck om tullfrihet samt bestämmelsen att de tyskar som bosätter sig i Sverige ska följa svensk rätt.

1251 besegrar Birger Jarl stormännen i slaget vid Herrevadsbro mellan Västerås och Köpinge. 1253 möter Birger Jarl norske kungen Håkon Håkonsson vid Lindboholmen i Bohuslän. Man förhandlar bl a om att tillsammans gå i fejd mot Danmark. Mötet hålls troligen på borgen på Hisingen.

1254 får Birger Jarl påven att stadfästa jarlens förslag om införande av länsområden för sina söner. Länen ska dock ligga under den äldste sonen Valdemars kungliga överhöghet. Hertig Magnus får Södermanland, Bengt en del av Finland och Erik får troligen en del av Småland. 1256 misslyckas Birger Jarl med att, tillsammans med Tyska orden, anlägga ett svensk brohuvud söder om Finska viken.

1261 gifter sig Birger Jarl med Mechtilde av Holstein, änka efter kung Abel i Danmark. Hon kommer att överleva honom och dö 1288 i Kiel.

1266 - Birger Jarl dör den 21 oktober på Jälbolung i Västergötland och begravs i Varnhems cistercinerkloster.

Källa: http://hem1.passagen.se/mjson/loman3.htm

Gifte och barn
.
Utom äktenskap
  Gregers Birgersson. Ansedel


     

Produced 2004-12-25 18:04:07 by DISGEN version 8.0c