Bengtsson Minnesköld, Magnus
1150-1208

Magnus Bengtsson Minnesköld. Ansedel Born 1150 in Bjälbo (E). Died 1208 in Bjälbo (E). Jarl. f Bengt Folkesson Snivels Jarl av Sverige. Ansedel Born about 1110. Died in Varnhems kloster, Varnhem (R). Jarl. ff Folke "den tjocke" Ingevaldsson. Ansedel Born 1075 in Bjälbo (E). Died about 1145 in Bjälbo (E). Jarl i Östergötland. fff Ingevald Folkesson. Ansedel ffff Folke Filbytare. Ansedel
 
   
 
fm Ingegärd Knutsdotter av Danmark. Ansedel Born 1085 in Danmark. Died in Bjälbo (E). Prinsessa av Danmark. fmf Knut II "den helige" Svensen. Ansedel Born 1043 in Danmark. Died 1086-07-10 in Odense. Kung av Danmark. fmff Sven II Estridsen. Ansedel Born 1020 in Danmark. Died 1074 in Søderup, Danmark. Kung av Danmark.
fmfm Elizabeth Jaroslava av Kiev. Ansedel Born 1032 in Ukraina.
fmm Adele av Flandern. Ansedel Born 1065 in Brandenburg. Died 1115-04-?? in Sicilien. Drottning av Danmark. fmmf Robert I av Flandern. Ansedel Born 1029. Died 1093. Greve.
fmmm Gertrud av Sachsen. Ansedel Born 1030. Died 1113.
m Sigrid (Ulfhild) Lakman (Björnsdotter). Ansedel Born 1102 in Bjälbo (E). mf Björn Haraldssen Järnsida. Ansedel Born in Danmark. Died 1134. mff Harald Eriksen Kejsa. Ansedel Born 1080. Died 1135. mfff Erik I Ejegod Svensen. Ansedel Born 1050. Died 1103 in Cypern, Grekland. Kung av Danmark.
mffm Bodil Thrugotsdotter. Ansedel Born 1065 in Jylland. Died 1103 in Jerusalem. Drottning av Danmark.
mfm Ragnhild Magnusdotter. Ansedel mfmf Magnus II Barfot av Norge. Ansedel Born 1073. Died 1103 in Ulster. Kung av Norge.
 
mm Katarina Ingesdotter. Ansedel Born 1100. Died 1170. Drottning i Sverige 1156-1160. mmf Inge d ä Stenkilsson. Ansedel Born 1055 in Västergötland. Died 1100. Kung i Sverige ca 1079-1110. mmff Stenkil Ragnvaldsson. Ansedel Born 1028 in Aldeigjuborg, Ryssland. Died 1066. Kung i Sverige ca 1060 - 66..
mmfm Maria Anundsdotter. Ansedel Born. Drottning av Sverige.
mmm Helena Blotsven. Ansedel Born 1050. Died 1100.  
 

Biografi
Jarl. Born 1150 in Bjälbo (E). Died 1208 in Bjälbo (E). UFolkungar troligen urspr namn på en grupp stormän som vid olika tillfällen under 1200-talet slöt sig samman i opposition mot de styrande. En av ledarna var Folke jarl (d 1210). Johannes Messenius menade däremot att det var ett gemensamt namn på en medeltida svensk stormanna- och kungaätt, Folkungaätten (Bjälboätten). Enligt denna tradition var Folke Filbyter ättens stamfar. Jarlarna Birger Brosa, Folke jarl, Birger Brosas bror Karl den döve och dennes son Ulv Fase samt Birger Brosas och Karl den döves bror Magnus Minnesköld tillhörde ätten. Bland den sistnämndes söner märks Birger jarl, vars son Valdemar år 1250 blev svensk kung. Ätten regerade i Sverige till 1365, i Norge 1319-87 och i Danmark 1376-87. Bjälbo i Bjälbo socken (i nuv Mjölby kommun) i Östergötland anges som Magnus Minneskölds sätesgård. De rester av en byggnad från äldre medeltid som finns där var troligen dennes borg. Folkungarnas vapen med ett lejon över tre ginbalkar återfinns i det svenska riksvapnet (jfr Göta lejon). Ur FOCUS 2000 Norstedts

Magnus Minnesköld antas ha varit gift två gånger. Namnet på kvinnan i första giftet är okänt. När han blev änkling i slutet av 1100-talet, gifte Magnus om sig med Ingrid Ylva, antagligen dotter till Sune Sik. Magnus och Ingrid Ylva hade sonen Birger - Birger jarl. Magnus Minnesköld (Månesköld) dödades i slaget vid Gestilren i Västergötland 1210. Ursprunget till binamnet "Minnesköld" är okänt - en teori är att namnet syftar på ordet "minni" (minne) och kan eventuellt kopplas till det vanliga nordiska bruket att "dricka minni", det vill säga att dricka "minnesskål". Enligt en annan teori skall ordet snarare tolkas som "mindre", varvid binamnet får betydelsen "mindre sköld". (Källa: Dick Harrison)

Källa: http://hem.passagen.se/tuscany/default.html

Gifte och barn
Ingrid Ylva Sunesdotter. Ansedel
Married
  Birger Magnusson Jarl. Ansedel
  Bengt Magnusson. Ansedel
  N.N Magnusdotter. Ansedel


     

Produced 2004-12-25 18:04:07 by DISGEN version 8.0c